دوشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > معرفي بخش ها > كاردرماني- شيرخواران زير يك سال 
 

 بخش كاردرماني - اختلالات جسمی وحرکتی شير خواران زير يك سال

 

فعاليتهاي بخش شامل:

 

ارزیابی و باز توانی زود هنگام نوزادان نارس وپر خطر با اختلالات تاخیر تکامل حرکتی وروانی

آموزش به والدین شیر خواران با تاخیر تکامل

 

بازي درمانی 

همکاران بخش :

 خانم فریبا قربانی نژاد

خانم معصومه اسماعیل زاده

                                                                    

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences