دوشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش کاردرمانی جسمی کودکان 
 

 

کاردرمانی جسمی کودکان    

 

              


 

کار درمانی از جمله رشته‌های توانبخشی می باشد که امروزه در ایران نقش بسزایی در بازتوانی حرفه ای و فیزیکی افراد ناتوان خصوصاً حیطه کودکان یا همان کاردرمانی کودکان ایفا می کند.

کاردرمانگر با استفاده ازتکنیکهای خلاقانه حرفه ای و آکادمیک بدنه اصلی تیم توانبخشی را تشکیل می دهند.کاردرمانی جسمی یکی از زیر شاخه های کاردرمانی است.

کاردرمانی جسمی کودکان مرکز توانبخشی اسما

در بخش كاردرمانی خدمات کاردرمانی کودکان در حیطه ی کاردرمانی جسمی تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاه و با استفاده از تکنیک‌ها و رویکردهای نوین کاردرمانی ارائه می‌گردد. در این کلینیک اخلاق حرفه‌ای‌،دقت بالینی و استفاده از رویکردهای علمی و تخصصی کاردرمانی اولویت و محور درمان است تا با ارائه خدمات مبتنی بر دانش کاردرمانی رضایت مراجعین حاصل گردد.

 


خدمات ارائه شده در بخش کاردرمانی جسمی کودکان

 • توانبخشی مشکلات ونقایص جسمی کودکان جهت ارتقاء سطح بازی و مشارکت اجتماعی،
 • تسهیل مراحل رشد حرکتی (مانند گردن گرفتن،
 • نشستن، چهار دست و پا رفتن، ایستادن، راه‌رفتن و ... )،
 • تعدیل ‌تون ‌عضلانی،‌
 • رفع و پیشگیری از بدشکلی‌هاي مفصلی و جسمانی،
 • مهار رفلکس‌هاي پاتولوژیک موجود،
 • تسهیل واکنشهاي تعادلی و حفاظتی، 
 • ارائه‌ي مشاوره به والدین در رابطه با وضعیت‌هاي صحیح و الگوهاي درمان درمنزل وپیشگیری از الگوهاي غلط ، اعمال کشش روي عضلات کوتاه شده، کنترل و یادگیري حرکتی و....
 • کنترل هیجان،
 • تقویت مهارتهاي ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و ... )، 
 • استفاده از بازی در راستای اهداف درمانی، 
 • آموزش و مشاوره به خانواده در خصوص کودک و مشکلاتی که توسط خانواده در ارتباط با کودک مطرح می شود و... .

 

همکاران بخش:

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی؛ كارشناس ارشد کاردرمانی

 

 

دکتر ابراهیم پیشیاره  

  کاردرمان


فریبا قربانی نژاد

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences