دوشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش شنوایی شناسی 
 

شنوایی شناسی

 

 

بخش شنوایی شناسی این مرکز دارای سه قسمت عمده به شرح زیر می باشد:

 

الف- بخش تشخیص

 •   ارزیابی شنوایی نوزادان (آزمون TEOAE, DPOAE  غربالگری و تشخیص)
 •  ارزیابی شنوایی کودکان (ادیومتری رفتاری- ادیومتری تقویت بینایی و ادیومتری بازی)
 •  ارزیابی شنوایی بزرگسالان (ادیومتری و تیمپانومتری و آزمون های تکمیلی)
 •  ارزیابی وزوز گوش
 •  ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک (آزمونهای ECOg, ABR, VEMP, ASSR)
 •  ارزیابی های تعادل (مجموعه کامل VNG)
 •  ارزیابی های مربوط به اختلال پردازش شنوایی مرکزی

 

 

ب- بخش توانبخشی

 •  توانبخشی شنوایی کودکان کم شنوا
 •  توانبخشی کودکان با اختلال پردازش شنوایی مرکزی
 •  توانبخشی سالمندان با اختلال پردازش شنوایی مرکزی
 •  توانبخشی وزوز و صوت درمانی
 •  توانبخشی تعادل و مانورهای سرگیجه

ج- بخش تجویز وسایل کمک شنوایی

 •  تجویز وسایل کمک شنوایی و سمعک
 •  تنظیم وسایل کمک شنوایی و سمعک
 •  تهیه قالب های محافظتی ضد آب و ضد صوت

 

 


کادر شنوایی شناسی:


 

خانم دکتر مهرکیان

 

دکترای شنوایی شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


 

خانم جمیله چوپانی

 

شنوایی شناس 


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences