تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > کارکنان > چنور عبد خدا 
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
چنور عبد خدا
 

صفحه در دست طراحي مي باشد