شیفت بعدازظهر مرکز اسماء دایر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با پذیرش تماس بگیرید.

   

صفحه اصلي > بروشورهای آموزشي > فیزیوتراپی > پيشگيري از كمر درد 
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
پيشگيري از كمر درد