شیفت بعدازظهر مرکز اسماء دایر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با پذیرش تماس بگیرید.

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > کارکنان > نرگس نعمتی 
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
نرگس نعمتی
 

نرگس نعمتی

مسئول پذیرش و صندوق

تلفن : 88480586