تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > کارکنان > عرفان شفیعی 
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
عرفان شفیعی
 

صفحه در دست طراحي مي باشد