شیفت بعدازظهر مرکز اسماء دایر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با پذیرش تماس بگیرید.

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > کارکنان > سیما بخشی پور 
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
سیما بخشی پور
 

مسئول پذیرش و صندوق

تلفن   88480586