شیفت بعدازظهر مرکز اسماء دایر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با پذیرش تماس بگیرید.

   

صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش گفتار درماني 
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
بخش گفتار درماني
 

خدمات بخش گفتار درماني

 ارزيابي ، تشخيص و توانبخشي انواع اختلالات گفتار و زبان

  1.  اختلالات توليد
  2.  اختلال در خواندن
  3. اختلالات صوت
  4.  آسيب شنوايي 
  5.  لكنت

همکاران بخش گفتاردرمانی

خانم پریسا نقاشان  کارشناس  گفتار درمانی (نیروی طرحی)  و مسئول بخش                   

 

  خانم دکتر طلیعه ظریفیان عضو هیات علمی دانشگاه

    آقای دکتر اکبر دارویی  عضو هیات علمی دانشگاه

همچنین نرم افزاردکتر اسپیچ وگپ در بخش موجود می باشد