شیفت بعدازظهر مرکز اسماء دایر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با پذیرش تماس بگیرید.

   

صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش شنوایی شناسی 
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
بخش شنوایی شناسی
 

"بخش شنوایی شناسی"

ارزیابی،تشخیص و توانبخشی سیستم شنوایی و تعادل

- ارزیابی جامع سیستم شنوایی کودکان و بزرگسالان

- مشاوره،تجویز و تنظیم سمعک و وسایل کمک شنیداری

- ساخت انواع قالب سمعک،محافظ های صوتی و قالب های ضد آب

 - غربالگری شنوایی نوزادان

- ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

 - ارزیابی الکتروفیزیولوژیک شنوایی و تعادل

 - ارزیابی جامع سیستم تعادل

  - توانبخشی اختلالات دهلیزی

 همکاران بخش

  خانم دکتر سعیده مهر کیان   دکترای شنوایی شناسی _ عضو هیات علمی

خانم جمیله چوپانی   کارشناس  شنوایی شناسی .نیروی طرحی