تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > تماس با ما 
شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
تماس با ما
 

مرکز آموزشی، پژوهشی وتوانبخشی اسماء

تلفن سرپرست ومدیریت : 88555188

فاکس مرکز : 88555188

تلفن پذیرش : 88480586

تلفنخانه مرکز :88714666- 88710763

تلفن بخش گفتار درمانی وبخش کاردرمانی ذهنی: 88480587

تلفن بخش فیزیو تراپی وبخش دست : 88556600

ایمیل مرکز : asma@uswr.ac.ir

آدرس سایت مرکز : asma.uswr.ac.ir