تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > تماس با ما 
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
تماس با ما
 

مرکز آموزشی، پژوهشی وتوانبخشی اسماء

فاکس مرکز : 88555188

تلفن پذیرش : 88480586- 88555188- 88556600-88480587

ایمیل مرکز : asma@uswr.ac.ir

آدرس سایت مرکز : asma.uswr.ac.ir