تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > کارکنان > چنور عبد خدا 
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
چنور عبد خدا
 

صفحه در دست طراحي مي باشد