تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > چنور عبد خدا 
پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧
چنور عبد خدا
 

صفحه در دست طراحي مي باشد