سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > كاركنان مركز > کارکنان > نرگس نعمتی 
 

نرگس نعمتی

مسئول پذیرش و صندوق

تلفن : 88480586

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences