تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > بروشورهای آموزشي > اطلاعات عمومي > تأثیر ورزش بر فشار خون 
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
تأثیر ورزش بر فشار خون