تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > بروشورهای آموزشي > اطلاعات عمومي > تأثیر ورزش بر فشار خون 
يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦
تأثیر ورزش بر فشار خون