تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > بروشورهای آموزشي > گفتار درمانی > اختلال در خواندن ونوشتن 
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
اختلال در خواندن ونوشتن