تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > فاطمه تعاطفي 
شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
فاطمه تعاطفي
 

صفحه در دست طراحي مي باشد