تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > کارکنان > فاطمه تعاطفي 
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
فاطمه تعاطفي
 

صفحه در دست طراحي مي باشد