تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
تشنج