تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦
تشنج