تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > معرفي بخش ها > كاردرماني- شيرخواران زير يك سال 
پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧
كاردرماني- شيرخواران زير يك سال
 

 بخش كاردرماني - اختلالات جسمی وحرکتی شير خواران زير يك سال

 

فعاليتهاي بخش شامل:

 

ارزیابی و باز توانی زود هنگام نوزادان نارس وپر خطر با اختلالات تاخیر تکامل حرکتی وروانی

آموزش به والدین شیر خواران با تاخیر تکامل

 

بازي درمانی