سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش فيزيوتراپي 
 

ارزيابي و فيزيوتراپي در زمينه هاي :

ستون فقرات

 

مفاصل وعضلات

 

فيزيوتراپي بعداز جراحيها

آسيبهاي دست واندام فوقاني

همکاران بخش :

 خانم مرضیه افخمی کارشناس فیزیوتراپی و مسئول بخش 

 خانم دکتر لیلا رهنما دکترای فیزیوتراپی و عضو هیأت علمی

خانم دکتر زهرا مصلی نژاد  دکترای فیزیوتراپی و عضو هیأت علمی 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences