تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش فيزيوتراپي 
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
بخش فيزيوتراپي
 

ارزيابي و فيزيوتراپي در زمينه هاي :

ستون فقرات

 

مفاصل وعضلات

 

فيزيوتراپي بعداز جراحيها

آسيبهاي دست واندام فوقاني

همکاران بخش :

 خانم مرضیه افخمی کارشناس فیزیوتراپی و مسئول بخش 

 خانم دکتر لیلا رهنما دکترای فیزیوتراپی و عضو هیأت علمی

خانم دکتر زهرا مصلی نژاد  دکترای فیزیوتراپی و عضو هیأت علمی