سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > معرفي بخش ها > كاردرماني-اختلالات جسمي حركتي 
 

                          

 

                  بخش كار درماني -   اختلالات جسمي وحركتي

  1. ارزيابي و كاردرماني كودكان مبتلا به آسيب هاي اعصاب مركزي ومحيطي (فلج مغزي ، اختلالات عصبي ، ضربه مغزي ، اختلالات تكامل حركتي )
  2.  ارزيابي وكاردرماني كودكان مبتلا به آسيبهاي ارتوپدي (سرو گردن ، ستون فقرات ،اندامها )
  3. بازي درماني

همکاران بخش

  

آقای دکتر ابراهیم پیشیاره    دکترای کاردرمانی -  عضو هیات علمی

خانم فریبا قربانی نژاد  کارشناس کاردرمانی(نیروی رسمی)

خانم معصومه اسماعیل پور  کارشناس ارشد کاردرمانی (نیروی طرحی)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences