تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > معرفي بخش ها >  كاردرماني-اختلالات جسمي حركتي 
شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
كاردرماني-اختلالات جسمي حركتي
 

                          

 

                  بخش كار درماني -   اختلالات جسمي وحركتي

  1. ارزيابي و كاردرماني كودكان مبتلا به آسيب هاي اعصاب مركزي ومحيطي (فلج مغزي ، اختلالات عصبي ، ضربه مغزي ، اختلالات تكامل حركتي )
  2.  ارزيابي وكاردرماني كودكان مبتلا به آسيبهاي ارتوپدي (سرو گردن ، ستون فقرات ،اندامها )
  3. بازي درماني

همکاران بخش

  

خانم فریبا قربانی نژاد  کارشناس کاردرمانی(نیروی رسمی)