سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش گفتار درماني 
 

خدمات بخش گفتار درماني

 ارزيابي ، تشخيص و توانبخشي انواع اختلالات گفتار و زبان

  1.  اختلالات توليد
  2.  اختلال در خواندن
  3. اختلالات صوت
  4.  آسيب شنوايي 
  5.  لكنت

همکاران بخش گفتاردرمانی

خانم پریسا نقاشان  کارشناس  گفتار درمانی (نیروی طرحی)  و مسئول بخش                   

 

  خانم دکتر طلیعه ظریفیان عضو هیات علمی دانشگاه

    آقای دکتر اکبر دارویی  عضو هیات علمی دانشگاه

همچنین نرم افزاردکتر اسپیچ وگپ در بخش موجود می باشد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences