تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > کارکنان > سیما بخشی پور 
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
سیما بخشی پور
 

مسئول پذیرش و صندوق

تلفن   88480586