تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > سیما بخشی پور 
پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧
سیما بخشی پور
 

مسئول پذیرش و صندوق

تلفن   88480586