تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش شنوایی شناسی 
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
بخش شنوایی شناسی
 

"بخش شنوایی شناسی"

ارزیابی،تشخیص و توانبخشی سیستم شنوایی و تعادل

-ارزیابی جامع سیستم شنوایی کودکان و بزرگسالان

-مشاوره،تجویز و تنظیم سمعک و وسایل کمک شنیداری

-ساخت انواع قالب سمعک،محافظ های صوتی و قالب های ضد آب

-غربالگری شنوایی نوزادان

-ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

-ارزیابی الکتروفیزیولوژیک شنوایی و تعادل

-ارزیابی جامع سیستم تعادل

-توانبخشی اختلالات دهلیزی

 همکاران بخش

دکتر سعیده مهر کیان دکترای شنوایی شناسی .عضو هیات علمی

راضیه معینی کارشناس ارشد شنوایی شناسی .نیروی طرحی