سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش شنوایی شناسی 
 

"بخش شنوایی شناسی"

ارزیابی،تشخیص و توانبخشی سیستم شنوایی و تعادل

- ارزیابی جامع سیستم شنوایی کودکان و بزرگسالان

- مشاوره،تجویز و تنظیم سمعک و وسایل کمک شنیداری

- ساخت انواع قالب سمعک،محافظ های صوتی و قالب های ضد آب

 - غربالگری شنوایی نوزادان

- ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

 - ارزیابی الکتروفیزیولوژیک شنوایی و تعادل

 - ارزیابی جامع سیستم تعادل

  - توانبخشی اختلالات دهلیزی

 همکاران بخش

  خانم دکتر سعیده مهر کیان   دکترای شنوایی شناسی _ عضو هیات علمی

خانم جمیله چوپانی   کارشناس  شنوایی شناسی .نیروی طرحی

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences